Chat with us, powered by LiveChat Alt om fillere | Aviva

Denne siden er en guide innen alle typer av estetiske injeksjonbehandlinger. Markedet oversvømmes av tilbydere og litt objektiv informasjon for å gjøre et valg kan være nyttig. Lær litt om de ulike produktene og deres egenskaper og anvendelsesområder samt risiko ved behandling, priser og hvordan en injeksjon gjøres og hva du kan forvente deg den første tiden etterpå.

Alt om fillere

Injeksjoner og fillere er hverdagslige behandlingsformer

Ny studie viser at å få Botox eller fillere blir stadig vanligere og noe som vi snakker mer og mer om. Denne studien kommer fra the Aesthetic Surgery Education & Research Foundation, som inkluderte 687 U.S. pasienter som fikk botox eller fillere. I studien spurte de om de hadde fortalt noen at de gjennomfører en slik behandling og nesten alle, 87% svarte ja. De fleste sa at de hadde fortalt venner og familie, og de færreste hadde fortalt kolleger om det. Allikevel svarte 43% at de fortalte det til hvem som helst som spurte. 70% av de som ble spurt sa at de de fortalte var positive, og bare 12% sa at de hadde fått negative svar og 32% sa at de de fortalte var overrasket over bruken av injeksjoner eller fillere. Botox (Vistabel) og Dysport er to forskjellige merker.

Botox  og Vistabel er det samme stoffet . Det er kun markedsmessige grunner til at det eksisterer 2 navn , innholdet  og produsenten er den samme. En konkurrent er Dysport  som  er nesten det samme, foreløpig har det imidlertid liten utbredelse.

Botox er et muskelavslappende middel som sprøytes inn i de overfladiske musklene under hudenBotox virker ved at nerveimpulsene til musklene blokkeres . Det er de mimiske musklene man er ute etter å  blokkere. Når musklene trekker seg sammen skapes et trekkspill i huden over. Over tid oppstår permanente furer/linjer.  Når muskelen hindres i å trekke seg sammen hindrer man også dannelsen av furer /linjer.

Botox  vil i teorien kunne blokkere enhver muskel i kroppen, men det er de små ansikts musklene  som skaper  rynker mellom øynene (grublefurer, sinna-rynke, bekymringsynker) , de horisontale furene i pannen ,rynker i ytterkant av øynene (smilerynker,kråketær) , rundt munnen samt i hake og halsområdet.

 

På denne siden får du vite alt du behøver om Botox

  • Hva Botox er, hvordan det fungerer og hvilke resultater du kan forvente deg
  • Om du er en egnet kandidat for en Botox behandling og hvordan denne går til
  • Hvordan tiden etter behandlingen oppleves og hvilke risikoer det innebærer
  • Diskusjonsforum
  • Mulighet til å stille spørsmål direkte til en spesialist på behandlinger med Botox
  • Bilder av behandlingsresultater kan enkelt studeres på: www.realself.com › Treatments › Botox › Pictures

 

Botox – derfor fungerer det

Hver gang vi smiler, prater, skjærer grimaser eller myser spennes den underliggende ansikts-muskulaturen, noe som framkaller rynker og linjer i ansiktet. Dette er et resultat av at muskulaturen under trekker seg sammen. Huden over kan ikke trekke seg sammen på samme måte , og den kan da ikke gjøre noe annet enn å legge seg i små trekkspillfolder. Slapper vi av har huden elastisitet som gjør at den strekker seg ut igjen. Holder vi muskelen lammet er den strukket ut og   tilsvarende vil  huden over holde seg like glatt. Som et resultat av stigende alder eller genetiske anlegg svekkes imidlertid de elastiske fibrene i huden og linjene får en økende tendens til å bli permanente.

Vi har alle forskjellig mimikk. Stramming av musklene mellom øyebrynene  kan gi inntrykk av tretthet eller bekymring og  få oss til å se eldre ut enn det vi kjenner. Botox kan på en effektiv måte motvirke dette.

 

Hva er Botox?

Botox er et muskelavslappende stoff  framstilt av Botulinum A-gift, et protein framstilt av  bakterien Clostridium botulinum . Stoffet har blitt benyttet i medisinen siden 50-tallet og ble utviklet for behandling av overaktivitet i muskulaturen rund øyet, for eksempel ved ukontrollert blinking og skjeling. Det benyttes også til behandling av spasmer i muskulatur, f.eks. ved cerebral parese.  Man har således svært lang erfaring med bruk av Botox .

Det var først for ca. 15 år siden at Botox  viste seg å kunne blokkere nerveimpulsene som sendes til de muskler som styrer ansiktsuttrykk .Det ble raskt et veldig populært produkt for behandling av rynker /furer i ansiktet. I dag er injeksjonsbehandling med Botox den vanligste legeadministrerte skjønnhetsbehandlingen i verden.

 

Hvordan fungerer Botox?

Botox virker ved å begrense nervesignalene til utvalgte deler av ansikts-muskulaturen slik at de ikke kan spenne seg og på denne måten skape rynker i området som behandles. Etter behandlingen blir huden din raskt betydelig glattere og rynkene minimeres. De musklene som ikke behandles fortsetter å fungere som vanlig.

En vanlig misforståelse er at Botox lammer muskulaturen i ansiktet totalt på et unaturlig vis, men dette er ikke tilfelle. Det er imidlertid en kunst å sette Botox riktig. En plastikkirurg har som regel en  anatomisk forståelse av ansikts-muskulaturen og mer forståelse for hvorfor man stikker hvor . Annet helsepersonale kan ha en svært ulik bakgrunn og opplæring  og kvaliteten på det som gjøres er stor. Behandling utført av sykepleier skal alltid ha en ansvarlig lege. Kunsten å sette riktig dose på riktig sted varierer mye !  En korrekt utført behandling skal ikke merkes på noen annen måte enn at du ser mer uthvilt og vital ut.

Botox  virker gjennom å blokkere dannelsen av de stoffene i nerve-endene som musklene får  signalene fra . Migrene er en kompleks lidelse som rammer mange mennesker. Spenninger i muskulatur er utvilsomt en utløsende faktor hos noen. Det kan være vanskelig å forutsi om man er en kandidat, men Botox benyttes med stort hell i behandling av noen, både som injeksjon i «grublemuskelen», i tinningen og i nakken.  De samme signalene gjør at også svette i håndflater eller under armene kan behandles med stort hell..

 

Er du en egnet kandidat for en botox behandling?

Den best egnede kandidaten for en botox behandling er en mann eller kvinne med ansikts-rynker forårsaket av an-spenning i den underliggende ansikts-muskulaturen.

Botox er spesielt effektiv for behandling av de vertikale rynkene mellom øyenbrynene som oppstår når man rynker pannen (bekymringsynker/sinte-rynker), rynker i utkanten av øynene (kråketær) samt de horisontale rynkene som oppstår når man rynker pannen.

Botox fungerer ikke for behandling av rynker eller linjer som har oppstått fordi huden i ansiktet har minsket i volum, elastisitet, blitt slapp eller som følge av eksponering for sol.    Jo eldre man er, jo mindre vil man ha nytte av Botox da huden ikke lenger har elastisitet til å stramme seg uansett. Disse tilstandene behandles bedre med andre metoder.

Du bør ikke benytte Botox om du er overfølsom mot botulinumtoxin, lider av enkelte muskelsykdommer, benytter antibiotika av aminoglykosidtype( disse finnes kun til intravenøst  sykehusbruk ) ,  eller andre legemiddel som påvirker nervesignalene til musklene. Botox skal ikke benyttes under graviditet og bør heller ikke benyttes under amming. Om du har en infeksjon i det planlagte injeksjonsområdet skal behandlingen avventes til denne har blitt leget.

 

Slik foregår en Botox behandling

En Botox behandling er en rask og sikker prosedyre som tar få minutter.Å kalle det smertefritt er en bløff for å selge mer! Men noen stikk tåler de fleste.Noen benytter EMLA-krem,men generelt greier de fleste seg uten.

Ved hjelp av en svært tynn nål injiseres små mengder Botox i de musklene som skal behandles. Fordi nålen er tynn og kun veldig små mengder væske injiseres vil man oppleve svært lite ubehag. Mange pasienter sammenligner ubehaget med et myggstikk.

Bedøvelse er ikke nødvendig og du kan gå tilbake til dine normale aktiviteter rett etter inngrepet. Det anbefales å ikke trene samme dag.

Vær oppmerksom på at resultatet av en Botox behandling er avhengig av at eksakt korrekt mengde av det aktive emnet injiseres på riktig sted. Den underliggende ansikts-muskulaturen er et komplisert anatomisk kart som stiller store krav til den behandlende legens kompetanse og erfaring av å benytte produktet. Vær derfor nøye med at du behandles av en legitimert lege eller sykepleier med dokumentert erfaring med Botox injeksjoner.

Resultatet av din Botox behandling begynner å merkes etter 2-10 dager. Normalt vil resultatet av en enkelt behandling vare i 3-4 måneder. Etter det bør behandlingen gjentas ,hos noen synes varigheten å sitte noe lengre etter hvert.

 

Langtidsvirkning

Det er ingen bekymring omkring bruk av Botox over flere år. Det vil være en forebyggende effekt m.h.t. å motvirke dannelsen av furer/ rynker. Hud som holdes ut-strukket vil ikke danne rynker  slik som hud som stadig legges «i folder».

Det finnes ingen påviste negative effekter av bruk av Botox over flere år og motorikken i lammete muskler vil komme tilbake.

 

Risikoer og komplikasjoner ved behandling med Botox

Bivirkninger og komplikasjoner som følge av Botox behandling er veldig uvanlig og i de tilfellene de oppstår er de av relativ enkel karakter.

Den vanligste bivirkningen er at blåmerker eller hevelser oppstår ved injeksjons-plassen. Derfor frarådes du å ta legemiddel som inneholder acetylsalisylsyre (Albyl etc.) eller andre  blodfortynnende midler  dagene før inngrepet.

I enkelte veldig uvanlige tilfeller kan stoffet spre seg og bedøve andre muskler enn de som skulle bli behandlet. Dette kan lede til hengende øyelokk eller asymmetri i ansiktstrekkene dine.

Allergiske reaksjoner på stoffet forekommer i sjeldne tilfeller.

Generelt er risiko for komplikasjoner er liten. Ettersom effekten av Botox  forsvinner  av seg selv vil også evt. uheldige  utslag av behandlingen også forsvinne. Det finnes ingen måte å reversere Botox på, men tiden vil normalt løse problemet uansett.

 

Priser for en behandling med Botox

Kostnaden for en behandling med Botox er varierende og du vil kunne finne noen som tar dobbelt så mye som andre uten at de derved er noe bedre.  Ca. 2500,- for et område og 1000,- til 1500,- kr. pr. tilleggs område er det vanligste. «Kampanjer» på priser ned mot 2000,-kr. pr. område blir som regel dyrere enn manges ordinærpris når det settes i flere områder.

<-- Tilbake til oversikt

Hvorfor velge AVIVA?

Med mer enn 30 års erfaring og over 20.000 utførte operasjoner er vi blant de mest erfarne i landet

Les om klinikken

Lurer du på noe?

Ring oss på 22 72 42 00

eller via vårt

Kontakskjema
Halfdan 2

Aviva Helse på Instagram

This error message is only visible to WordPress admins

Error: The account for avivahelse needs to be reconnected.
Due to recent Instagram platform changes this Instagram account needs to be reconnected in order to continue updating. Reconnect on plugin Settings page