I dag markedsføres det også en del andre former for figurforming / fettsuging.

Alternativer til fettsuging

Finnes det gode alternativer til fettsuging?

I dag markedsføres det også en del andre former for figurforming. En metode tar for seg innsprøyting av stoffer som løser opp fettceller (lipolyse). Stoffene som benyttes er imidlertid ikke godkjent i Norge, og metoden er lite utbredt. Behandlingen må gjentas flere ganger på det aktuelle området, og er generelt ikke egnet for større områder/tykkere fettlag. Andre metoder beskrives kort under.

Innvendig ultralyd

Innvendig ultralyd kombinert med en samtidig utsuging av det «smeltede» fettet er effektivt, men gir ikke mer enn tradisjonell fettsuging med unntak av områder som kan være spesielt harde pga. mye bindevev i fettet. Rygg og flanker hos menn og tidligere fettsugde områder er eksempler på dette.

Utvendig ultralyd

Utvendig ultralyd virker forlokkende i sin enkelhet, men har i en rekke studier vist seg å gi svært små resultater. Endel andre metoder som laser, vibrerende kanyler, radiofrekvent behandling, vannjet-suging m.m. er metoder man vil kunne støte på. Disse har ikke vist seg å gi noe bedre resultater enn den tradisjonelle liposkulpturmetoden.

<-- Tilbake til oversikt

Hvorfor velge AVIVA?

Med mer enn 30 års erfaring og over 20.000 utførte operasjoner er vi blant de mest erfarne i landet

Les om klinikken

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakskjema
Halfdan 2