shutterstock 524259805 e1551961757747

Er du rammet av brystekreft? Du er ikke alene. Hvert år får ca. 2700 norske kvinner diagnosen brystkreft – nesten 1 av 10 kvinner. Aviva Helse er en de mest erfarne klinikkene i Norge på brystrekonstruksjon etter kreft.

Brystrekonstruksjon

NB! I juni 2009 ble vi godkjent som privatsykehus av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at vi nå, som en av få klinikker i Oslo, tilbyr overnattingsmulighet med profesjonelt tilsyn etter operasjonen.

Brystrekonstruksjon etter fjerning av bryst

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og utgjør omlag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner. Norge er blant de landene i verden som har høyest hyppighet av brystkreft. Hyppigheten er stigende for alle aldersgrupper, også for de unge. Heldigvis har leveutsiktene med brystkreft blitt vesentlig bedret og behovet/ønsket for å få utført brystrekonstruksjon har økt kraftig.

Mange muligheter

Det finnes i dag mange rekonstruksjonsmuligheter. Disse spenner fra enkel rekonstruksjon med protese til mikrokirurgisk teknikk (den mest avanserte teknikken) der pasientens eget vev flyttes fra et annet sted på kroppen. Avivas kirurger kan utføre alle typer rekonstruksjon av bryst, men vi er sterke tilhengere av de mikrokirurgiske metodene, som kan gi et mer naturlig og ikke minst varig problemfritt bryst. For pasienter som har gjennomgått strålebehandling er dette ofte den eneste anbefalte metoden.

Dessverre er den offentlige behandlingskøen lang og til en viss grad tvinges man til å akseptere en enklere rekonstruksjon, noe som kan gi en betydelig høyere risiko for senere korreksjoner. Den informasjonen man får kan være preget av begrensning i tilbud. Mange pasienter får problemer etter mislykkete løsninger som i neste omgang kan by på utfordringer. Mikrokirurgi vil ofte være en god løsning.

Se film om rekonstruksjon her.

Mikrokirurgisk brystrekonstruksjon med eget vev

AVIVA tilbyr flere metoder for rekonstruksjon med eget vev og er det eneste private sykehus i landet som kan tilby S/I-GAP.

Vi kan tilby rekonstruksjon til pasienter som ikke har fått tilbud om brystrekonstruksjon med eget vev ved andre sykehus, samt pasienter som har gjennomgått mislykket rekonstruksjon tidligere. Sistnevnte gruppe vil ofte ikke kunne tilbys noen annen god rekonstruksjonsmetode enn I/S-GAP som således representerer en enestående og god reservemulighet.

Tilbud om disse avanserte rekonstruksjonene avhenger av at kirurgene på forhånd vurderer at operasjonene har gode muligheter til å lykkes. De vil være gjenstand for individuell prissetning avhengig av hvert enkelt tilfelles forutsetninger og spesielle hensyn.

Det er i hovedsak 2 metoder som benyttes for mikrokirurgisk rekonstruksjon av bryst: DIEAP-lapp og GAP-lapp (som underdeles i S-GAP og I-GAP). For de fleste vil det være DIEAP- LAPP som er det mest aktuelle valg.

DIEAP (også kalt DIEP-lapp) står for «deep inferior epigastric artery perforator» og er navnet på en blodåre som går til en del av huden på magen.

Ved denne metoden flyttes en bit av eget vev (såkalt ‘fri-lapp’) fra et sted på kroppen opp for å forme et nytt bryst. Lappens overlevelse er avhengig av sammenkobling av blodårer fra lappen med blodårer på brystkassen. Dette er den vanskeligste delen av operasjonen ettersom disse blodårene er svært små (ca 2mm i diameter) og krever bruk av operasjonsmikroskop og høy kirurgisk ekspertise. Det hyppigste donorstedet er nedre del av magen ettersom det her oftest er nok vev til lage et passende stort bryst.

S-GAP eller I-GAP lapp – brystrekonstruksjon med eget vev fra setet

Rekonstruksjon med vev fra seteregionen gir mulighet for brystrekonstruksjon med eget vev. Dette er aktuelt når vevet på maven ikke kan brukes fordi man har for lite fett/for stram hud eller det er skadet etter tidligere operasjoner. Metoden er også svært godt egnet for å rekonstruere to bryst hos slanke kvinner. Den kan brukes både ved umiddelbar rekonstruksjon (ved forebyggende fjerning av brystenes innhold med umiddelbar rekonstruksjon) og ved sekundær rekonstruksjon etter tidligere gjennomgått behandling for brystkreft.

S-GAP, Superior Gluteal Artery Perforator-lappen henter vev og blodforsyning fra øvre del av setet mens I-GAP, Inferior Gluteal Artery Perforator, henter vev og blodforsørgning fra nedre del av setet.
Hvilken metode som egner seg avgjøres av pasientens utseende og blodforsyningens anatomi.

Aviva Helse er det eneste private sykehus i Norge som kan tilby denne metoden.

Det er generelt svært få plastikkirurger i Norge som har erfaring med mikrokirurgi da denne type inngrep setter svært høye krav til teknisk ekspertise, utstyr og rutiner. Ved inngrepene er det alltid minimum 2 kirurger.

Før brystrekonstruksjon

En mikrokirurgisk brystrekonstruksjon er en langvarig operasjon, 5-6 timer, og krevende både for pasienten og operasjonsteamet. Det er viktig at pasienten er ved god helse samt motivert for å gjennomgå inngrepet.

Før et inngrep kan gjøres er det viktig med en grundig vurdering av situasjonen. Alder, tilleggssykdom, røyking og betydelig overvekt kan være forhold som gjør at inngrep ikke anbefales. For å «godkjennes» må man også gjennom en røntgenundersøkelse, såkalt CT-angio, hvor de små blodårene blir undersøkt.

De ideelle kandidater for mikrokirurgisk brystrekonstruksjon er kvinner som:

  • ønsker rekonstruksjon med eget vev uten bruk av muskulatur
  • ikke ønsker eller ikke er kandidater for innleggelse av protese
  • har gjennomgått strålebehandling på brystet
  • har gjennomgått mislykket rekonstruksjon med protese

Under brystrekonstruksjon

DIEAP (eller DIEP) er den vanligste og mest avanserte form for brystrekonstruksjon idag. Det er den foretrukne metode ved vår klinikk. Ved operasjonen flyttes hud og fett fra maven opp til brystet. Metoden ligner på den tidligere benyttete TRAM-lappen,men mavemuskelen spares. Dette gir derved raskere rekonvalesens og mindre svekkelse av bukveggen og senere komplikasjoner som brokk eller bulende bukvegg.

Konsistensen på hud og fett fra maven ligner på brystvevet og er perfekt for å kunne skape et nytt bryst. Blodårene som forsyner vevet med blod (perforanter) frigjøres fra muskulaturen under som derved blir minimalt skadet.

Såret på maven sys igjen ved at hud fra øvre halvdel av maven trekkes ned. Man får som «bonus» således en flatere og strammere mave.

Ved en GAP-lapp tas overskuddshud og fett fra setet. Vev kan tas fra øvre (S-GAP) eller nedre (I-GAP) del av setet. Som ved DIEAP-lapp fjernes heller ikke her noe av muskulaturen hvilket gir mindre lokal skade og raskere rekonvalesens.

I området som skal rekonstrueres frilegges først forholdene for tilkobling av blodårene. Pasienten snus deretter på maven. Vevet fra setet løsnes og såret lukkes. Arret blir liggende skrått over setet og skjules av vanlig undertøy. Pasienten snus deretter på ryggen igjen og vevet sys inn i ny posisjon med tilkobling av blodårene.

Aviva er den eneste privatklinikk i Norge som kan tilby denne metode.

For kvinner med genetisk risiko for å utvikle kreft også i det andre brystet kan det være aktuelt å behandle dette samtidig. Innholdet i brystet fjernes (huden spares) og det gjøres en umiddelbar rekonstruksjon med det samme type vev fra maven.

Mikrokirurgisk rekonstruksjon tar ofte 4-6 timer og regnes derfor som et større inngrep.

Etter brystrekonstruksjon

Mikrokirurgisk rekonstruksjon regnes som et større inngrep som ofte tar 4-6 timer. Postoperativt er det viktig å overvåke blodsirkulasjonen i det nye brystet der tilstopping av de sammenkoblete blodårene er den største faren. I ca. 5 % av tilfellene vil en reoperasjon kunne bli aktuelt mens kun hos ca. 1–2 % vil et varig tap av lappen kunne skje. Kirurgens erfaring og godt etablerte rutiner ved klinikken er de mest avgjørende forhold for komplikasjonsrisikoen.
Det er nødvendig med noen dagers liggetid ved klinikken og mobilisering/rekonvalesens tar likeledes noe tid. 4–6 dager er det vanligste og det vil være behov for ca. 4 ukers sykmelding etterpå.

For pasienter med lengre reisevei kan noen dagers opphold ved sykehotell eller vanlig hotell etter utskrivning fra klinikken være aktuelt.

Eventuelle komplikasjoner

Som ved alle operasjoner er det også her risiko for komplikasjoner. Det er en liten, men reell mulighet, for at det nye brystet ikke får nok blodforsyning. Skulle dette skje vil man måtte operere på nytt for å bedre blodforsyningen.
I verste fall vil det nye brystet helt eller delvis gå tapt. Risikoen for dette er vanligvis begrenset til den første uken etter operasjonen. Andre potensielle komplikasjoner er blødninger eller infeksjoner.

Postoperativt er det viktig å overvåke blodsirkulasjonen i det nye brystet der tistopping av de sammenkoblete blodårene er den største faren. I ca 5 % av tilfellene vil en reoperasjon kunne bli aktuelt mens kun hos ca. 1-2 % vil et varig tap av lappen kunne skje.

Kirurgens erfaring og godt etablerte rutiner ved klinikken er de mest avgjørende forhold for komplikasjonsrisikoen.

Resultat av brystrekonstruksjon

Fordelene med mikrokirurgisk brystrekonstruksjon er flere. Ved bruk av eget vev oppnår man en varig rekonstruksjon og får et naturlig utseende. Man unngår også problemer som etter hvert kan oppstå ved bruk av proteser.

Etter noen måneder når man ser hvordan det nye brystet har blitt, kan man lage brystvorte. Dette gjøres oftest i lokalbedøvelse på poliklinikken. Dersom det er nødvendig å gjøre en korreksjon av det friske brystet for å oppnå symmetri, oftest en reduksjonsplastikk, gjøres dette gjerne i samme seanse som rekonstruksjon av brystvorten og da som dagkirurgisk behandling.

Nesten alle rekonstruksjoner vil trenge senere tilleggskirurgi i form av rekonstruksjon og tatovering av brystvorte. Det nye brystet bør få «henge seg til» og man venter gjerne min. 2 mndr. før dette utføres.

Det kan også være aktuelt å redusere eller løfte det gjenværende normale brystet for å få en optimal symmetri.

Vurderer du brystrekonstruksjon?

Vi i Aviva Helse er tilgjengelige både på mail og telefon for å besvare dine henvendelser. Du kan også se på våre ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med oss via kontaktskjemaet under. Det er selvfølgelig helt uforpliktende!

Her kan du bestille konsultasjon.

<-- Tilbake til oversikt

Hvorfor velge AVIVA?

Med mer enn 30 års erfaring og over 20.000 utførte operasjoner er vi blant de mest erfarne i landet

Les om klinikken

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakskjema
Halfdan 2