Kropp

Plages du av overflødig hud et eller flere steder på kroppen? Det kan være mange grunner til ansamling av hud og fett på ugunstige steder. Aviva Helse har lang erfaring med overarmsplastikk, lårløft, brokk og bukplastikk. Her får du en oversikt over våre behandlinger.

Brokk, bukplastikk og lårløft og overarmsplastikk

Hvor mye koster bukplastikk? Hva er brokk?  Hvordan kan jeg fjerne fett fra lårene? Kan jeg bli kvitt løs hud på overarmene? Kan overarmsplastikk fjerne grevinnearmer? Går det an å få en flat og stram mage med bukplastikk? Kan jeg få slankere lår med lårplastikk?

Vi svarer på spørsmålene du har om brokk, bukplastikk og lårløft og overarmsplastikk så du kan lære mer før du bestemmer deg for om dette er metoder du vil prøve.

Hva er bukplastikk?

Bukplastikk

Bukplastikk gir deg den flate magen du drømmer om enten den har dukket opp etter svangerskap eller overvekt. Hud- og fettoverskudd fjernes ved bukplastikk, og magen blir stram, fast og flat.  Resultatet av bukplastikk ser du umiddelbart.

Bukplastikk er et alternativ for alle som har fått et større eller mindre overskudd av løs hud og fett på magen, ofte i tillegg til strekkmerker. Overskudd av hud kan bli så stort at det danner overheng på øvre og/eller nedre del av magen, såkalt hengebuk eller fettforkle. Dette kan igjen føre til perioder med eksem, lukt, fukt, sårdannelse eller infeksjon i hudfoldene.

Dette kan bukplastikk hjelpe deg med. Magen kan også bli påvirket at for eksempel stor svai i ryggen. Da vil magen bli skjøvet fremover. Innholdet i magen vil gjøre at bukveggen presses fremover.

Andre eksempler på bukplastikk er når du har slappe magemuskler eller overstrekking av vevet mellom disse i forbindelse svangerskap, noe som vil resultere i at magen slippes lengre ut. Denne svakheten lar seg ikke alltid trene opp igjen.

Er det midtlinjen som er overstrukket, kan denne sys sammen igjen ved hjelp av bukplastikk. Planlegger du svangerskap anbefaler vi at du utsetter bukplastikken til du er ferdig med alle fødsler, fordi en graviditet lett vil kunne ødelegge et fint resultat.

Bukplastikk eller fettsuging?

De fleste vil kunne redusere mengden av fett både i underhuden og rundt innvollene med slanking og mosjon. Magemusklene kan også styrkes ved trening.

Bukplastikk eller fettsuging

Da fettsugingsmetoden ble utviklet, ble antall bukplastikk-operasjoner redusert. Det viste seg nemlig at huden, spesielt hos yngre mennesker, ofte hadde en forbausende evne til å trekke seg sammen etter fettsuging.

Har du tidligere fått utført en fettsuging, og angrer på at det ikke ble fjernet hud samtidig, vil dette kunne gjøres i etterkant. En erfaren kirurg, som kirurgene hos Aviva Helse, vil kunne si på forhånd i hvilen kan man kan få et tilfredsstillende resultat med fettsuging alene, eller om det vil være nødvendig med bukplastikk.

Enkelte pasienter vil også kunne få en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å utføre fettsuging eller bukplastikk uten betydelig slanking og trening først.

Hvis kirurgen mener at bukplastikk er det beste alternativet i så måte, er det mange ting å tenke på.

For eksempel:

  • Er problemet like stort over navlen som under?
  • Er det snakk om bare hud, eller også om mye fett?
  • Hvordan er bukmusklene hos pasienten?
  • Hva vil pasienten akseptere av arr etter bukplastikk?
  • Er pasienten motivert for et så vidt stort inngrep som bukplastikk?

Prinsipielt skilles det mellom liten og stor bukplastikk. Forskjellen består i at man ved liten bukplastikk kun tar sikte på å stramme inn huden nedenfor navlen, mens en stor bukplastikk også strammer inn øvre del av magen.

Ved bukplastikk ser du umiddelbart resultat av behandlingen. Det er likevel viktig å være klar over at det tar mange uker før hevelse, hardhet, småstikninger og følelse av stramhet er gått tilbake. Nummenhet på nedre mage er vanlig etter bukplastikk, og følelsen her normaliseres sjelden helt.

Hva er overarmsplastikk?

Overarmsplastikk har som mål å fjerne løs hud fra overarmene.

Overarmsplastikk

Med årene får noen løs hud på armen og det kan se ut underarmene henger, såkalt grevinneheng eller grevinnearmer. Mange har også fått hudoverskudd etter en større vektreduksjon. Da kan hudoverskuddet bli så stort at det er kosmetisk skjemmende.

Det er primært omkretsen av huden som er blitt for stor, og som skaper heng fra armens bakside når armene holdes rett ut. Det naturlige er da å redusere omkretsen med overarmsplastikk.

Overarmsplastikk foregår ved at man fjerner et langsgående hudstykke fra armhulen til albuen, eventuelt samtidig også noe i armhulen. Det er mye løs hud i sideflaten på brystkassen. Overarmsplastikk kan kombineres med fettsuging av overarmen, der det samtidig er en del fett med i problematikken.

Hva er lårløft?

Lårløft er et inngrep som har som målsetning å stramme inn huden på lårene, slik at de ser slanke og fine ut.

Det er mange som går rundt og synes de har for store lår. Hos noen blir primært huden øverst innsiden av låret et problem, mens det hos andre kan være generell løs hud på lårene.

Dette ses spesielt ved større vektreduksjon. Lårplastikk eller lårløft kan sørge for at du blir mer fornøyd med lårene dine igjen.

Lårløft

Lårløft foregår ved at man fjerner en båtformet hudbit fra øvre del av låret mot lysken, slik at arret blir liggende i eller over lyskefuren.

Det er viktig å være klar over at lårløft sjelden gir noen effekt på nedre halvdel av låret, selv om man kan få inntrykk av dette når man står og drar opp huden på låret. Det vil alltid sige noe igjen etter lårløftet. Der det er snakk om større hudmengder, kan det være aktuelt å ta inn omkretsen i form av å fjerne hud i en langsgående bit fra innsiden av låret eventuelt kombinert med den førstnevnte metoden. Kombinasjon med fettsuging av deler av låret er også mulig.

Det er vanlig å ha en del vondt etter lårløft eller lårplastikk. Det er ubehagelig å gå, og toalettbesøk er noe besværlig. Som ved alle andre inngrep, kan også lårløft kompliseres med blødning eller infeksjon.

Sårene i lysken blir også lettere irritert eller infisert, og det er relativt vanlig at sårtilhelingen tar litt lenger tid her enn på andre deler av kroppen. Arrene i lysken etter lårløft vil kunne sige litt nedover etter hvert, særlig hos pasienter som har gått mye ned i vekt.

Hva er brokk?

Det finnes mange typer brokk, felles for dem er at brokk er en utposing av bukhinnen gjennom en svakhet i bukveggen. De vanligste formene for brokk er lyskebrokk, pungbrokk, lårbrokk, midtlinjebrokk, navlebrokk og arrbrokk.

Brokk er som nevnt en utposning av bukhinnen. Bukveggen på framsiden og i flankene består av flate muskler, og disse musklenes senehinner. Svake steder i bukveggen kalles gjerne brokkporter. Svakhetene i bukveggen oppstår ofte der det går strukturer gjennom bukveggen, som for eksempel navlesnoren (navlebrokk) eller samlestrengen med sædleder og blodårer til testikkelen (lyskebrokk, pungbrokk).

Brokkporter kan også vinnes overalt i bukhulens muskulatur.. Innholdet i den utposede bukhinnen (brokksekken) kan være tarm- eller fettvev. Lyskebrokk utgjør nesten fire til fem av alle tilfeller av brokk. Brokk kan oppstå ved at du anstrenger deg veldig, for eksempel at du løfter noe tungt.

Det mest vanlige er imidlertid at brokk utvikler seg langsomt med lette smerter og ubehag i starten. I starten merker man bare brokk når du står oppreist eller for eksempel når du er på do eller hoster kraftig.

En brokkoperasjon har som mål å bringe innholdet i brokksekken tilbake til sin naturlige posisjon og lukke åpningen i bukveggen. Avhengig av type brokk vil framgangsmåten være noe forskjellig. I dag benyttes ofte «nett», som er en fluenettinglignende duk eller propp av et ikke-oppløsbart vevsvennlig stoff. Dette gror inn med kroppens arrvev og bidrar til å skape en solid lukking av åpningen.

Resultatene av brokkoperasjoner med denne teknikken er generelt bedre enn med de eldre brokkplastikkene, der man bare sydde igjen åpningene.

Har du problemer med brokk, anbefaler vi at du tar kontakt med Aviva Helse for eventuell planlegging og spørsmål.

Hva koster det?

Prisene for disse typer inngrep varierer en del. Brokk, som lyskebrokk og navlebrokk, koster cirka kr 24 000. Lårløft, med arr i lysken koster rundt 35 000, mens lårplastikk med stor lengdereseksjon etter stort vekttap koster kr 39 000. Bukplastikk er det relativt stor prisforskjell på, avhengig av hvilke inngrep du skal gjøre.

Liten bukplastikk, med stramming av nedre mage, koster fra kr 30 500, mens stor bukplastikk med fettsuging koster fra kr 48 000. Stor bukplastikk med vertikal hudfjerning koster fra kr 54 000.

Overarmsplastikk, for å fjerne for eksempel grevinnearmer, koster fra k 34 000. Hofteplastikk er også en operasjon man kan gjøre, dette koster fra kr 39 -60 000 for begge sider.

I tillegg kommer prisen for konsultasjon, som er kr 500.

Brokk, bukplastikk, lårløft og overarmsplastikk – Hvorfor bør jeg velge Aviva Helse?

Aviva Helse er opptatt av at du skal bli så fornøyd som mulig med operasjonen, og vi legger stor vekt på at du får det resultatet du ønsker av enten det er lårplastikk, overarmsplastikk, bukplastikk eller brokkoperasjon du skal gjennom.

Kosmetisk kirurgi er et fag som krever betydelig kompetanse og ansvar knyttet til fagpersonen. Vi er en av Norges ledende spesialistklinikker innenfor fagområdene kosmetisk kirurgi. Våre medarbeidere er nøye utvalgt med bakgrunn i sin kompetanse og høye krav til kvalitet.

Vår overlege og spesialist innen generell og plastisk kirurgi, Halfdan Vier Simensen, har sammen med sitt team utført mer enn 12 000 operasjoner, innen bukplastikk er tallet over 1000 utførte operasjoner, og er blant de mest erfarne innen sitt fagfelt.

NB! Vi er godkjent som privatsykehus av Helse- og omsorgsdepartementet. Dette innebærer at vi som en av få klinikker i Oslo, kan tilby overnattingsmulighet med profesjonelt tilsyn etter operasjonen.

Hvorfor velge AVIVA?

Med mer enn 30 års erfaring og over 20.000 utførte operasjoner er vi blant de mest erfarne i landet

Les om klinikken

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakskjema
Halfdan 2

Artikler