neseplastikk e1550932475392

Neseplastikk er et plastikkirurgisk inngrep som går ut på å forandre nesens størrelse eller form. På denne siden finner du som overveier en neseoperasjon lære deg mer om inngrepets muligheter og begrensninger. En neseplastikk utføres med hensikt om å forandre størrelsen og formen på nesen.

Neseplastikk

Neseplastikk og neseoperasjon

Nesen er med sin sentrale plassering i ansiktet et naturlig fokuspunkt for våre omgivelser og dens utforming påvirker i stor grad vårt utseende og ansiktets harmoni. Dette har gjort neseplastikk til et av de absolutt vanligste plastikkirurgiske inngrepene.

Nesen er hovedsakelig bygget opp av ben, brusk og underhud/fettvev som i sin tur draperes av huden. Avhengig av hvilken forandring man vil oppnå omformer man ved en neseplastikk (neseoperasjon) en eller flere av disse vevene.

Mulighetene til forandring gjennom neseplastikk er utallige. En stor nese kan gjøres mindre, en bred nese kan gjøres smalere og en lang nese kortere. En neseoperasjon kan også forandre formen på spissen eller neseryggen, forminske avstanden mellom neseborene og forandre vinkelen mellom nesen og overleppen.

Er du en egnet kandidat for neseoperasjon?

En neseplastikk kan dramatisk forandre utseendet ditt, men neseoperasjonen har sine begrensninger. Det er til slutt dine unike forutsetninger som avgjør hva som er mulig å oppnå.

Det er viktig å være bevisst på at selv om en neseoperasjon kan forbedre ditt utseende og selvfølelse kommer den ikke nødvendigvis til å lede til at du oppnår idealet ditt. Derfor er det pasienter som søker en forbedring heller enn perfeksjon av utseende som er best egnet for en neseoperasjon(nesekirurgi).

Personer som er ved god fysisk og mental helse og har realistiske forventninger er normalt sett egnede kandidater for en neseplastikk.

Risiko ved neseoperasjon

Neseoperasjoner utført av profesjonelle plastikkirurger leder sjelden til komplikasjoner og i de tilfeller det inntreffer er de ofte av mindre alvorlig karakter. Alle kirurgiske inngrep representerer dog et antall allmenne risikoer som blødninger, infeksjoner og overreaksjoner på narkose etc.

Det vanligste «risikoen» som forekommer oftest ved neseplastikk som med annen kosmetisk kirurgi er at pasienten ikke opplever å ha nådd det forventede resultatet med 100 %. Dette kommer som oftest an på meget diskret asymmetri som oppleves som overdrevet dramatisk. Asymmetri kan være forårsaket av uforutsigbar leging av sår, hovenhet, bruskdannelse etc. og det behøver ikke bety at kirurgen har gjort noe som helst galt.

Etterblødning
Det er relativt vanlig at etterblødninger oppstår (1-3%). Dette skjer ved at blod enten renner fra nesen eller bakover ned i svelget. I enkelte tilfeller kan dette kreve et besøk til for en enkel behandling hos din kirurg. Det er derfor bra om du befinner deg i nærheten av klinikken du ble operert på under det første døgnet etter neseplastikken din.

Sprukne blodkar
I løpet av operasjonen risikerer man at små blodkar i nesens hud vil briste. Disse kan komme til å bli synlige som små røde prikker på nesen. Disse sprukne blodkarene er normalt sett små og forbigående, men de kan forbli permanente.

Følelsesforandringer
Følelsesløshet i nesetippen rammer de fleste pasienter, men dette er normalt sett forbigående. Tilstanden kan i unntakstilfeller forbli permanent.

Fortykning i nesevingene
I enkelte tilfeller leder arrdannelse til fortykninger i nesevingene, noe som kan behøve korreksjon.

Nesetetthet
Ved generelle forminskninger av nesens størrelse opplever enkelte pasienter besvær når de puster gjennom nesen. Disse er dog forbigående da det i første omgang kommer an på pasientens opplevelse heller enn den virkelige luftgjennomstrømningen.

Deformering
I omtrent et av ti tilfeller må kirurgen utføre en korreksjon etter en neseplastikk (såkalt sekundær neseplastikk). Ofte skjer dette for å korrigere en mindre deformering. Disse tilfellene kan ikke forutses og selv de beste plastikkirurgene må i blant gå tilbake. Den korrigerende neseplastikken er imidlertid som oftest av et enklere slag enn det første inngrepet.

Psykologiske reaksjoner etter neseoperasjon

Ved plastikkirurgi er det heller ikke uvanlig at pasienter et par uker eller måneder etter en vellykket operasjon går tilbake til kirurgen med et ønske om å få sin nese tilbakestilt slik den var originalt. Dette kommer som et resultat av en psykologisk reaksjon som oppstår når pasienten har vanskelig for å slå seg til ro med den forandringen av utseendet som har oppstått. Reaksjonen er imidlertid forbigående og når pasienten etter seks måneder har rukket å vende seg til er han/hun ofte veldig fornøyd med sitt nye utseende.

Operasjonsforløp

Selve utføringen av en neseplastikk kan som de fleste andre plastiske operasjoner deles opp i tre steg i henhold til hva som skjer før, under og etter en neseplastikk.

Planlegging før en neseplastikk
Når du har bestemt deg for å gå videre og utføre en neseplastikk er det første du behøver å gjøre å booke tid hos en plastikkirurg.

En god kommunikasjon mellom plastikkirurgen og pasienter er nødvendig før en neseplastikk. Ved den innledende konsultasjonen kommer kirurgen din til å spørre deg om hvordan du skulle ønske at nesen din så ut (ta gjerne med deg et bilde), bedømme din nese og ditt ansikts form og proporsjoner og diskutere mulighetene med deg.

Han eller hun kommer også til å forklare hvilke faktorer som kan påvirke inngrepet og utfallet. Til disse faktorene hører nesebenets struktur, nesebruskets uforming, ansiktsformen din, hudens tilstand, alderen din og forventningene dine.

Hvilke forandringer som er mulige å oppnå blir basert på dine unike forutsetninger for oppnåelse, samt dine ønsker som må diskuteres nøye sammen med din plastikkirurg. Dere må begge to komme overens om hvilket mål som skal oppnås med din neseoperasjon. Det er derfor ikke uvanlig at en plastikkirurg treffer pasienten sin ved flere tilfeller før en neseplastikk.

Det er heller ikke uvanlig at plastikkirurger anbefaler hakekirurgi som et tillegg eller som et alternativ til en neseplastikk da balansen mellom haken og nesen har en avgjørende betydning for hvordan nesens størrelse oppfattes.

En neseoperasjon kan påvirke luftveiene. Om du allerede har slike problemer før inngrepet er det viktig at du forteller dette til kirurgen din. Det er ikke uvanlig at plastikkirurgen da konsulterer en ØNH-spesialist innen inngrepet utføres.

Fortell også til kirurgen din om du har gått gjennom en neseoperasjon tidligere eller har skadet nesen, også om dette var for flere år siden. Du skal også informere kirurgen din om du har noen allergier, om du røyker, anvender medisiner, kosttilskudd eller andre preparater.
Vær ærlig når du beskriver forventningene dine for kirurgen din og krev samme ærlighet av kirurgen i hans eller hennes beskrivelse av de begrensninger og risikoer som operasjonen innebærer.

Forberedelser før en neseplastikk

Slik det alltid er før plastisk kirurgi kommer du til å få nøye instruksjoner om hvordan du skal forberede deg før din neseplastikk. Disse inkluderer informasjon om hvordan du skal spise og drikke, regler for røyking, vitamininntak, medisiner og andre preparater.

Til forberedelsene tilhører også en såkalt preoperativ vask/dusj som skal minske risikoen for infeksjoner. Denne innebærer at du skal dobbeldusje og vaske deg med en spesiell såpe (Hebiscrub eller Decutan) to ganger dagen før neseplastikken og på morgenen på operasjonsdagen.

Ved å følge alle instruksjoner legen din gir deg nøye, skaper du de beste forutsetninger for et vellykket utfall av din neseoperasjon. Som en del av forberedelsene dine bør du også se til at noen kommer og henter deg etter operasjonen og at noen kan være behjelpelig i noen dager etterpå om det skulle være behov.

Operasjonsforløpet ved en neseplastikk

Når du på operasjonsdagen ankommer klinikken for din neseplastikk tas du imot og skrives inn på et pasientrom. Når du har installert deg og byttet om til operasjonsklær treffer du normalt sett din plastikkirurg. Han/hun går igjen gjennom operasjonen din, svarer på spørsmål, og om det ikke har blitt gjort før tas bilder av nesen din fra ulike vinkler. Når møtet er avsluttet flyttes du over til operasjonssalen.

Vel inne på operasjonssalen kobles diverse overvåkningsutstyr til før du får bedøvelsen din. Normal sett utføres en neseplastikk med lokalbedøvelse kombinert med beroligende medisinering eller lett narkose.

Hva gjøres under en neseoperasjon?

Ved en neseplastikk endres nesebein, nesebrusken og bløtvev. Når bedøvelsen er satt påbegynnes operasjonen. Som tidligere nevnt, består nesen av nesebenet og nesebrusk som gir nesen dens strukturelle grunnlag. Disse strukturene dekkes av et tynt hudlag. En neseplastikk går i hovedsak ut på å løfte vekk huden, endre formen på de underliggende strukturene (ben og brusk) og deretter å legge huden tilbake.

Enkelte klinikker velger å dele opp neseplastikkoperasjoner i to kategorier, liten og stor neseplastikk. Ved en liten neseplastikk opereres bare bruskdeler (myke deler), mens ved en stor neseplastikk mener man en operasjon som innebærer hele nesen, både brusk og nesebein. En liten neseplastikk utføres normalt sett under lokalbedøvelse med lett narkose, mens en stor neseplastikk ifølge den nevnte definisjonen krever narkose.

Selv om det høres enkelt ut er en neseplastikk en komplisert operasjon som stiller store krav til både plastikkirurgens ferdigheter og hans tilbakeholdenhet i forhold til hvor mye av nesens myke deler som kan fjernes under operasjonen. Utgangspunktet for kirurgen bør være at det er bedre å fjerne for lite og isteden utføre en ny operasjon i etterkant enn å behøve å gå inn og gjenoppbygge med brusk og beinimplantat, noe som fra en medisinsk synsvinkel er betydelig mer komplisert.

Avhengig av hvor omfattende operasjonen er og hva som skal utføres tar en neseplastikk mellom 1-3 timer. De vanligste formålene er å minske en kul eller runde av en spiss nese tipp, fjerne en pukkel på neseryggen, forminske hele nesen, rette ut en generell skjevhet eller fjerne en altfor framtredende neseskillevegg.

Snittområde
Snittområdet ved neseplastikk er inni nesen og med åpen metode, og mellom neseborrene.
Under operasjonen løsner kirurgen først huden fra nesens underliggende støttestruktur av brusk og ben. I normale tilfeller legges et snitt i huden inni nesen noe som innebærer at det ikke vil oppstå noen synlige arr. Enkelte kirurger foretrekker dog (spesielt ved mer krevende operasjoner) en såkalt åpen neseplastikk. Ved en åpen neseplastikk legges det også et snitt i den smaleste delen av huden mellom neseborene.

Når snittet/snittene er lagt skilles nesens myke deler (hud, underhud og fettvev) fra de underliggende strukturene som består av ben og brusk. Deretter formes disse til ønsket form. I de tilfeller der nesen skal bygges opp gjøres dette enten av kunstige materialer eller annet ben/bruskvev som kan hentes fra ulike deler av kroppen. Når formen er klar legges de myke delene over den nye underliggende strukturen og det sys sammen igjen.

Etter neseoperasjonen fikses nesen med en gips som festes i huden ved hjelp av tape. Gipsen byttes eller fjernes etter omtrent en uke i forbindelse med fjerning av stingene. I blant anvendes en støttende gips i ytterligere 1–2 uker. De fleste kirurger anbefaler deretter fortsatt taping av nesen for å minske hovenheten. Enkelte støttebandasjer anvendes i enkelte tilfeller også i med forskjellig varighet fra noen døgn og opp til en uke.

Etter neseoperasjon

Umiddelbart etter neseoperasjonen din kommer du til å ligge og hvile med hodet høyt i noen timer for å unngå blødninger og minske hovenhet. Når lokalbedøvelsen i løpet av denne tiden slipper kan du oppleve et svakt verkt i operasjonsområdet kombinert med en generell hodepine. Disse symptomene kureres imidlertid relativt lett med smertestillende. Du kommer til å kjenne deg generelt hoven i ansiktet de første 24 timene.

Hovenhet og sår
Om en såkalt total neseplastikk blir utført der også beinstrukturen forandres oppstår det alltid blåmerker (blåveiser) under øyene som forsvinner etter drøyt to uker. Du kommer uansett metode til å oppleve at hovenheten og blåmerkene blir sterkere for å nå sitt høydepunkt etter to til tre dager.

Uansett kommer du til å kjenne deg betydelig bedre enn du ser ut. Det meste av hovenheten og blåmerkene kommer til å forsvinne innen to uker. En mer diskret hovenhet inni nesen kommer imidlertid til å være der i flere måneder, kanskje opp til et år. Detter er dog ikke noe som dine omgivelser vil legge merke til.

Blødninger og tetthet i nesen
Noe blødning fra nesen er vanlig de første dagene og du kommer sannsynligvis også til å kjenne deg tett i et par uker. I normale tilfeller får du også informasjon om at du ikke skal snyte deg den første uken såret leges. Om det har blitt satt en tapp i nesen din etter operasjonen (settes med bandasje i neseborene) tas disse ut enten etter noen døgn eller 7-14 dager avhengig av hvilken neseplastikk du har gått gjennom. Du kjenner deg da mye bedre med en gang.

Briller og kontaktlinser
Om du bruker kontaktlinser kan du sette dem i så snart du føler for det. Briller er det derimot verre med. Med en gang gipsen er tatt bort kan ikke nesen belastes med briller. Dette innebærer at brillene må festes med tape i pannen eller holdes oppe på et vis sånn at de ikke hviler på nesen før den har hatt tid til å lege i 2–4 uker etter operasjonen.

Tilbake til arbeid og normale aktiviteter
De fleste som går gjennom en neseplastikk er oppe og rører på seg i løpet av to dager og kan gå tilbake til skole eller mindre fysisk krevende arbeid etter omtrent en uke. Det kommer imidlertid til å ta flere uker før du kjenner deg som normalt igjen. Du kommer til å få instruksjoner av plastikkirurgen din om hvordan du gradvis og langsomt bør gå tilbake til dine ordinære aktiviteter. Disse instruksjonene kommer sannsynligvis til å innebære at du skal unngå fysisk anstrengende aktiviteter (svømming, løping, sex, bøye deg framover etc. – alle typer aktiviteter som øker blodtrykket) i to til tre uker.

Du skal unngå å støte i/ klø nesen for hardt og å sole den de første to månedene. Du bør også være forsiktig når du vasker ansiktet og håret ditt og når du legger på sminke.

Oppfølgingsbesøk etter din neseplastikk
Kirurgen din kommer til å innkalle deg til regelmessige oppfølgingsbesøk i løpet av de to første månedene etter neseoperasjonen din. Om du opplever noen uvanlige symptomer eller har noen spørsmål må du kontakte kirurgen din.

I sammenheng med at gipsen tas bort kan pasienten se 70–80 % av det endelige resultatet før en naturlig hovenhet oppstår i området. Denne hovenheten legger seg gradvis i løpet av fire uker. Det endelige resultatet kan først bedømmes etter et år, i blant tar det lenger tid. Nesen ser imidlertid normal ut i løpet av denne tiden.

Vurderer du neseoperasjon?

Vi i Aviva Helse er tilgjengelige både på mail og telefon for å besvare dine henvendelser. Du kan også se på våre ofte stilte spørsmål eller ta kontakt med oss via kontaktskjemaet under. Det er selvfølgelig helt uforpliktende!

Her kan du bestille konsultasjon.

<-- Tilbake til oversikt

Hvorfor velge AVIVA?

Med mer enn 30 års erfaring og over 20.000 utførte operasjoner er vi blant de mest erfarne i landet

Les om klinikken

Lurer du på noe?

Ta kontakt med oss via vårt kontaktskjema.

Kontakskjema
Halfdan 2