Derfor bør du ikke utføre plastisk kirurgi i utlandet

Når man først har bestemt seg for å få utført et kirurgisk inngrep, er det mange som faller for fristelsen av å dra til utlandet. Skjønnhetsturer til utenlandske klinikker er det imidlertid mange grunner til å revurdere.

Å kombinere en avslappende sydenferie med en plastisk operasjon høres kanskje ikke så verst ut, helt til du sitter der med sår som ikke gror, vonde væskeansamlinger, et skuffende resultat og en klinikk som fraskriver seg alt ansvar.

 

God dialog er alfa og omega

I forkant av en operasjon er det svært viktig at pasient og kirurg har en god dialog. Å gjennomgå et kirurgisk inngrep er til syvende og sist noe man ikke skal ta lett på, i og med at det som oftest er et ikke-reversibelt trekk. Det er med andre ord en god del hensyn å ta i forkant. Pasient og kirurg bør sammen bli enige om realistiske forventninger, i tillegg til at pasienten må få tilstrekkelig informasjon om mulige komplikasjoner, forholdsregler og oppfølging.

 

Verdien av å bli fornøyd er uvurdelig

Dersom resultatet etter en operasjon utført i utlandet viker fra pasientens forventninger, eller at det oppstår alvorlige komplikasjoner, kan det være vanskelig å få hjelp. Du risikerer ikke å få svar når du tar kontakt, at klinikken har gått konkurs i mellomtiden eller at de rett og slett bare setter seg på bakbeina og fraskriver seg alt ansvar.

Det stilles svært høye autorisasjonskrav til norsk helsepersonell, og det med god grunn. Leger og sykepleiere er tross alt fundamentet i pasientenes trygghet. Om en klinikk langt utenfor landegrensene er troverdig, kan være vanskelig å finne ut av – spesielt i land hvis offisielle språk er et annet enn engelsk. Det vil også være bortimot umulig å finne frem til eventuelle medieoppslag eller dårlige anmeldelser fordi det står på et annet språk.

 

Kulturkrasj kan by på utfordringer

Norge har på ingen måte monopol på dyktige kirurger, men det er ikke til å stikke under en stol at vi er dyktige på det vi driver med. I utlandet kan det være vanskelig å finne den rette. Forskjellige land har dessuten ulike kulturer – noen steder forventes kanskje pasienten å være ansvarlig for egen oppfølging og restitusjon. Dersom du legger deg under kniven på et utenlandsk operasjonsbord, hvordan vet du at du har mottatt tilstrekkelig informasjon om veien videre?

 

Ikke nødvendigvis så billig

Ser man på operasjons- og reisekostnader under ett, vil et inngrep i utlandet som oftest havne på omtrent samme pris som en operasjon på norsk jord. Skulle det i tillegg oppstå komplikasjoner, vil det være store kostnader og ulemper forbundet med å reise tilbake for kontroll og oppfølging.

 

Et stort og uoversiktlig marked

Fagmiljøet for kosmetiske operasjoner i Norge er relativt lite. Legeforeningen har til enhver tid oppdaterte lister over offentlig godkjente spesialister i plastisk kirurgi. I utlandet derimot, kan situasjonen være en helt annet. Ikke bare kan det være utfordrende å finne en korrekt oversikt over seriøse klinikker, men lovregler og sertifiseringskrav kan også variere fra land til land.

 

Språkbarriere kan påvirke resultatet og opplevelsen

I situasjoner der helsepersonell og pasient ikke snakker samme morsmål, kan en språkbarriere oppstå. Dette vil ikke bare kunne være ubehagelig for en nervøs pasient, men kan potensielt føre til misforståelser om hvordan sluttresultatet skal være eller hvilke kritiske forholdsregler pasienten må ta i tiden etter inngrepet.

Kommunikasjonsvansker kan med andre ord føre til mangelfull informasjon både for lege og pasient. Dessverre er det du som pasient som må ta støyten ved et dårlig resultat og eventuelle komplikasjoner.

 

Aviva Helse fraråder kirurgiske inngrep i utlandet

Vi mottar ukentlige henvendelser fra pasienter som er misfornøyd med resultater utført av utenlandske klinikker. De kommer til oss for å gjøre justeringer, rette opp i feil, få hjelp med sår som ikke gror eller å bli kvitt væskeansamlinger.

Ved hjelp av vår ekspertise, oppnår pasientene våre det resultatet de har sett for seg. Likevel ender de opp med å ha brukt et vesentlig større beløp, samt mye mer smerte og ubehag, enn de hadde gjort hvis de kun hadde utført en operasjon i Norge. Ikke minst er det uunngåelig at flere inngrep vil redusere kvaliteten på sluttresultatet.

 

Sjekkliste! Legg ditt kirurgiske inngrep til Norge fordi:

  • Tett dialog og god kommunikasjon gir økt trygghet
  • Høye autorisasjonskrav stilles til norsk helsepersonell
  • Språkbarriere ikke vil stå i veien for viktig informasjon
  • Tett oppfølging i restitusjonsperioden er en selvfølge

 

Vi er her for deg

Har du fått svar på spørsmålene dine, eller er det fortsatt noe som er uklart? Å bestemme seg for å gjennomføre en plastisk operasjon, er ikke gjort på en dag. Det er naturlig at man lurer på en god del ting i vurderingsfasen. Vi i Aviva Helse er tilgjengelige både på mail og telefon for å besvare dine henvendelser. Det er selvfølgelig helt uforpliktende!