Informasjon

Her kan du lese mer om våre garantier og medisinsk behandling på bakgrunn av medisinsk grunnlag.

Våre garantier

Aviva Helse praktiserer en høy grad av garanti for alle sine operasjoner. Generelt vektlegges alltid at pasienten skal være fornøyd. Samtidig er dialogen omkring utgangspunkt og realisme viktig. Vi har f.eks. alle små asymmetrier i ansiktet eller på kroppen. Asymmetriske bryst forekommer hos ca. 80 % av kvinner. Alle har forskjellig hud som kan reagere med forskjellig arrdannelse.

Alle resultater vil forandre seg litt over tid fordi arrvev under huden endres, bryst «henger seg til», hud strekkes litt etter innstrammingsoperasjoner m.m. Ved en fettsuging er det aldri mulig å fjerne alt, det er ved et stort utgangspunkt mer igjen enn ved et mindre utgangspunkt. Det viktigste er at det er samsvar mellom det resultatet du har fått og den informasjonen du fikk ved konsultasjon. Noen kan også endre oppfatning av hva de egentlig ønsket seg.

Kirurgi er ikke som å kjøpe en vanlig forbruksvare og de samme regler i Forbrukerloven gjelder ikke for kirurgi. Men vi er opptatt av at pasienter «kjøper en vare» til en generell høy kostnad og vi gjør vårt beste for å oppfylle drømmene. Også ved fettfjerning gis garanti på behandlingen. Dersom det skulle ha blitt fjernet for lite, eller det skulle oppstå ujevnheter, vil du innenfor et år ha tilbud om kostnadsfri justering.

 

Garanti knyttet spesielt til brystproteser

Ingen klinikker i Norge har bedre garantiprogram enn Aviva Helse når det gjelder brystproteser. Garantien gjelder også etter graviditet og amming. Være oppmerksom på at garantien gjelder problemer knyttet til protesen. Primært vil dette være skade på protesen eller kapseldannelse (baker grad 3 og 4). At et bryst generelt vil kunne endre seg over tid i form av mer slunken-het, heng osv. vil dessverre ikke kunne garanteres.

Livstidsgaranti
Leverandøren gir livstidsgaranti på alle proteser. Selve produktet erstattes således av produsenten Eurosilikon som også har omfattende forsikringer selv.

Garantibestemmelse

 1. Brystprotesen skiftes uten kostnad hvis det ved MR påvises skader på protesen innenfor de første 5 år. Dersom det på et senere tidspunkt skulle bli anbefalt allikevel å skifte (livstidsgaranti) protesene vil disse erstattes av produsenten. Det vil imidlertid da påløpe operasjons kostnad.
 2. Dersom du skulle ønske å fjerne innleggene igjen gjøres dette uten kostnader innenfor de første fem år.
 3. Hard kapseldannelse (baker grad 3 og 4) vil opereres kostnadsfritt i løpet av de første fem år selv om dette skulle følge etter graviditet og amming. Aktuell operasjon er fjerning av kapsel på aktuelle side(r) og skifte av protesen(e). Det finnes pasienter som gjentatte ganger kan danne kapsel, garantien gjelder kun 1 operasjon og garatien forlenges ikke etter utført inngrep. Skifte av protese kan evt. skje til annen størrelse etter ønske, men kostnad vil evt. påløpe hvis det samtidig skiftes i det normale brystet.
 4. Ved bytte av eldre innlegg (som ikke innbefattes av garantier) med kapselproblematikk (baker grad 3 og 4) gir garanti i ett år ved protesebytte og kapselfjerning, evt. kombinert med brystløft eller annen korreksjon.

Krav for at garantien skal gjelde

 1. Ethvert problem skal undersøkes av Aviva Helse kirurger og evt. tilleggsundersøkelser avgjøres av samme. Kostnader i forbindelse med undersøkelser (MR, ultralyf el.lign.) dekkes ikke av Aviva Helse AS.
 2. Ny operasjon skal foretas ved Aviva Helse.
 3. Garantien gjelder for pasienter operert ved Aviva Helse etter 01.01.2010
 4. Garantien gir ikke rett til erstatning av noe slag for øvrig, hverken fra klinikken eller proteseleverandøren. Garantien gjelder i Norge, Sverige og Danmark.

 

Medisinsk grunnlag

Med behandling på medisinsk grunnlag forståes operasjoner som utføres på bakgrunn av tilstander som gir fysiske plager. Definisjonen er allikevel ikke konsekvent i det f.eks. utstående ører opereres offentlig på såkalt medisinsk grunnlag.

Operasjoner på medisinsk grunnlag dekkes til en viss grad offentlig, men det er allikevel kun de mer uttalte grader av samme diagnose som vil kunne få dette dekket.

Private klinikker kan per 2015 generelt ikke utføre inngrep på offentlig regning. Tilstander som kommer inn under «medisinsk grunnlag» regnes:

 • Brystreduksjon
 • Mageplastikk
 • Utstående ører
 • Manglende brystutvikling
 • Ulik bryststørrelse
 • Fjerning av unormale fettansamlinger
 • Øyelokk

Generelt kan private klinikker sykemelde for inngrep på medisinsk grunnlag. På grunn av lang og usikker venteliste situasjon i det offentlige er det mange som velger å dekke slike operasjoner privat.