Kjønnslepper på ville veier – Kommentar

Gynekolog Pernille Nylehns kronikk i Aftenposten 15. oktober 2016 fortjener noen kommentarer.

I utgangspunktet er vi alle enige om naturens mangfold  mht. våre underliv og ingen bestrider det svært vide normalitetsbegrepet.

Med sitt utgangspunkt i at det faktisk dreier seg om voksne menneskers egne valg er vi gledelig enige, men spørsmålet er i hvilken grad Nylehn faktisk gir sine pasienter noe valg.

All kirurgi bygger på omfattende erfaring og forskning/dokumentasjon. Den kirurgiske erfaring med dette emne er minimal blant norske gynekologer og argumentasjonen er bygget på sviktende premisser. Hvilke undersøkelser støtter Nylehn seg til mht. alt som kan gå galt? Selvfølgelig kan ting gå galt ved enhver operasjon og pasienter skal informeres  om muligheten. Men nevner du for eksempel at denne risikoen i noens hender er tilnærmet null? Med ca. 1000 operasjoner over 20 år kan jeg informere om at jeg for eksempel aldri har opplevd tap av følelse eller arrproblematikk med smerter som du åpenbart finner som relevant skremsel.

Å videre hevde at balansen mellom vestlig praksis mht. kosmetisk underlivskirurgi og  mutilerende omskjæring  slik den praktiseres i anslagsvis 30 land i verden er ”hårfin, og mer symbolsk enn reell” forsvinner enhver seriøsitet.

Kjønnslemlestelse er grove og mutilerende amputasjoner av forskjellig omfang som foretas på barn totalt uten egen påvirkningsmulighet. At kosmetisk gynekologisk kirurgi på voksne prinsipielt sidestilles fordi det dreier seg om ”akkurat det samme området, akkurat de samme strukturene” blir like seriøst som å blande sammen omskjæring av en gutt med å skjære av ham penishodet. En viss evne til å skille komplikasjoner utført av ikke kyndige kirurger eller gynekologer med de resultater som kan forventes ved adekvat utført kirurgi etterlyses.

Også jeg har sett noen tusen kvinnelige underliv, men like mye fra et psykologisk som et fysisk ståsted.

Du nevner at underlivsområdet er svært følsomt, også psykologisk. Og det er nettopp sakens kjerne: Det finnes masser av dokumentasjon som underbygger at gevinsten ved mange typer av kosmetisk kirurgi faktisk  er økt selvfølelse og økt livskvalitet.

Også små bryst, hengende bryst, asymmetriske bryst og store bryst har jeg sett og operert noen tusen av. Det er svært sjelden at de avviker fra naturens store mangfold av varianter, men hva så? Det dreier seg ikke om ”at tusenvis skulle ha et så avvikende underliv at de trenger en operasjon”, men at noen av disse opplever det som besværlig på sine forskjellige måter. ”Medisinsk nødvendig” er  et vidt begrep og alltid et skjønn.

Ditt rop på politikere og revidering av loven om kjønnslemlestelse gir meg ubehagelige assosiasjoner til land der styrende myndigheter mener seg berettiget til å bestemme hvordan du skal gå kledd eller om menn skal få klippe skjegget.

Pasientene er som du er inne på tross alt ”voksne mennesker med egne valg” og i mine øyne eier faktisk norske kvinner sine egne underliv.

 

Halfdan V. Simensen
Spes. i generell og plastisk kirurgi
Aviva Helse AS