silikonpupper med implantat

Om forskjellige proteser

Det finnes en rekke gode produsenter av brystproteser, men hvilken skal du velge? Finnes det en som kan betegnes som «best»?

Det har vært vanskelig å avgjøre om det finnes «den beste».
Realiteten er at det er vanskelig å påvise forskjell i kvalitet. Og ingen sannheter varer evig: En av de mest anerkjente merkene, benyttet av norsk helsevesen og av flere av de private klinikkene i en årrekke, har nettopp trukket en del av sine proteser fra markedet.
Bakgrunnen er at man først nå, etter 20-25 år har erfart at de medfører en økt risiko for lymfekreft i brystet.

Aviva Helse har aldri benyttet dette merket. Vi benytter proteser fra Eurosilikon, Mentor og Motiva.

I mange år benyttet man proteser med glatt overflate. Dessverre var utvikling av kapsel et svært vanlig problem (protesen ble hard å kjenne på og kunne deformere brystet). I stedet kom proteser med ru overflate på markedet, dette ga mindre kapselproblemer.

I 2011 ble det første gang oppdaget en lymfekreft i brystet knyttet til proteser. Denne typen kreft kalles Storcellet anaplastisk lymfom eller BIA-ALCL.

Fra å ha vært en ekstrem raritet med risiko 1:1.000.000 har det på verdensbasis blitt påvist en økende mengde og en generell risiko på ca. 1:30.000 . Det har skapt betydelig usikkerhet mht. hva man nå bør gjøre. Tallene er et gjennomsnitt. Ved analyse av hvilke proteser som er «versting» har det vist seg å foreligge svært store forskjeller.

Tallene har stadig blitt justert etter som nye tilfeller har blitt rapportert og produsenten av McGhan = Allergan = Natrelle = Biocell har nylig frivillig trukket tilbake protesene som så langt har vist seg å stå for 91% av tilfellene. De siste tallene angir en risiko på 1:443.

Har du protese fra McGhan = Allergan= Natrelle = Biocell som er mer enn 4-5 år gamle bør du vurdere om du skal skifte. Har du en annen protese regnes risiko som så lav at man ikke har villet anbefale millioner av kvinner å bytte sine proteser. Det vil heller være et spørsmål i fremtiden når du kanskje skal skifte protese uansett.

Hva skal man så velge ved første gangs innlegg av proteser? Det man trodde var en god ide for 25 år siden var å gi protesene en sandpapiraktig ru overflate. Alle produsentene har hatt sine varianter av ruhet, men noen typer ruhet skaper åpenbart et problem.

Det finnes i dag proteser med såkalt «silkeoverflate» som eliminerer den innvendige gnissingen og noen mener med dagens kunnskap at dette er det tryggeste.

Motiva er en slik protese vi nå anbefaler. Les mer om denne under protesene våre.
Har du spørsmål?

Bestill time for en uforpliktende konsultasjon hos spesialist i plastikkirurgi på telefon 22724200 eller kontakt oss på post@avivahelse.no