Vurderer du plastisk kirurgi? Se til at legen er plastikkirurg!

Det åpner stadig flere klinikker som utfører plastiske operasjoner, men mange behandlere mangler tilstrekkelig utdanning. Det kreves nemlig 11 års utdannelse for å få den beskyttede yrkestittelen «plastikkirurg».

I dag legges det ingen føringer på hvem som kan starte en skjønnhetsklinikk. Det betyr i praksis at en rekke klinikker utfører kosmetiske inngrep – og det uten at legen eller kirurgen har tilstrekkelig utdanning, praksis eller erfaring. Det kan få fatale konsekvenser for deg som pasient.

 

Beskyttet yrkestittel

Plastikkirurg er en beskyttet yrkestittel. Selv om en behandler kan skilte med «ekspertise» eller «sertifisering» i det ene eller det andre, er ikke dette det samme som å være plastikkirurg. Det betyr ikke nødvendigvis at tilbyderne av disse tjenestene eller personen som utfører de kosmetiske inngrepene er kunnskapsløse eller ikke vet hva de holder på med. Det er bare verdt å merke seg at hvem som helst kan kalle klinikken «en spesialistklinikk som tilbyr kosmetiske operasjoner».

Derfor bør man velge en klinikk som har en plastikkirurg i staben. Det stilles strenge krav for å bli sertifisert plastikkirurg. Én av grunnene til dette er for å sikre pasientenes trygghet, både hva gjelder komplikasjoner og ønsket resultat.

Les også: Derfor bør du ikke utføre plastisk kirurgi i utlandet

 

Krever 11 års utdannelse

Betegnelsen plastikkirurg brukes for å beskrive en profesjon innen kirurgi, og er forbeholdt de med offisiell godkjennelse. Legeforeningen har til enhver tid oppdaterte lister over godkjente spesialister i plastikkirurgi.

En plastikkirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet plastikkirurgi. Det tar minimum 11 år å få yrkestittelen. Man må først fullføre det 6-årige medisinstudiet som består av både teoretiske og praktiske krav. Deretter må man ha gjennomført turnustjeneste. Etter fullført og bestått turnus, kan man søke om autorisasjon.

Med autorisasjon i boks, kan man ta en spesialisering med en varighet på 5 år. Denne inkluderer både generell kirurgi og plastikkirurgi. Ofte vil de som søker opptak til videreutdanning i plastikkirurgi allerede ha flere års erfaring som lege eller kirurg.

 

Plastikkirurg – En person du kan stole på

Selv om det blir stadig vanligere å få utført en plastisk kirurgi, er det ikke dermed sagt at slike kosmetiske inngrep er ukompliserte og bør tas lett på. Resultatet etter operasjonen din kan fort stå stikk i strid med forventningene du hadde i forkant – både hva gjelder utseende og eventuelle komplikasjoner, dersom legen ikke har tilstrekkelig kompetanse og erfaring.

Grunnet de strenge kravene til utdanning, sier det seg selv at en plastikkirurg er svært godt rustet til å møte dine eventuelle utfordringer og problemer. Vedkommende har nøyaktig kjennskap til hud-, muskel- og skjelettsystemets anatomi, i tillegg til inngående kunnskap om blodforsyning.

Etter å ha hospitert hos en plastikkirurg med lang erfaring, deltatt på en rekke seminarer og kongresser for å lære seg hvordan alt henger sammen, er en ferdigutdannet plastikkirurg svært kompetent og godt utrustet for å møte deg på dine behov og oppnå ønsket resultat av behandlingen. Vedkommende vet hvor nervene går, hvordan man best kan løfte og flytte hud, på hvilken måte man kan strekke, stramme og kutte, for et best mulig resultat.

 

Må være interessert i mennesker

Det er svært mange hensyn å ta når man skal gjennomføre en plastisk operasjon, og fordi ingen mennesker ser like ut, stilles det krav til en plastikkirurg som har kunnskap, øye og teft for kroppens anatomi, dimensjoner og proporsjoner. En plastikkirurg, i motsetning til andre kirurger, har med andre ord viet hele yrkeslivet sitt til å utføre seriøs, faglig korrekt behandling som gir forventede resultater.

Som plastikkirurg sier det seg selv at man må være interessert i mennesker. Det er mennesket som individ, ikke bare «pasienten», som til enhver tid står i fokus. Plastikkirurgen har derfor utpreget gode kommunikasjonsevner, i tillegg til å holde seg løpende oppdatert på vitenskap og teknologi. Dette er faktorer som bidrar til økt trygghet for deg som pasient.

Sist, men ikke minst, står plastikkirurger ofte overfor etiske vurderinger. Er det riktig å tilby dette mennesket denne behandlingen? Under utdanningen legges det derfor stor vekt på å utvikle sunne holdninger, for å sikre ditt ve og vel.

 

Vi er her for deg

Har du fått svar på spørsmålene dine, eller er det fortsatt noe som er uklart? Å bestemme seg for et kirurgisk inngrep er ikke gjort på en dag. Det er naturlig at man lurer på en god del ting i vurderingsfasen. Vi i Aviva Helse er tilgjengelige både på mail og telefon for å besvare dine henvendelser. Du kan også se på våre ofte stilte spørsmål. Det er selvfølgelig helt uforpliktende!